• تحصیل در ارمنستان

    شرایط و چگونگی تحصیل در ارمنستان با توجه به این که ایران و ارمنستان از لحاظ جغرافیایی به یکدیگر نزدیک هستند و همچنین وجود دانشگاه های خوبی همچون دانشگاه دولتی ایروان، در سال های اخیر توجه بسیاری از دانشجویان در ایران و سایر کشور های همسایه را به خود جلب کرده است. رشته های تحصیلی […]
    • توسط پارسا کمالی
    • ۳ ماه قبل
    • ۸۴ نمایش ها
    • ۰